Niet-ioniserende straling vs ioniserende straling – de basis van Elektromagnetische (EM) straling.

Straling is een vorm van energietransmissie. Wanneer energie beweegt, kan deze zich verplaatsen als een deeltje of een golf. Omdat wetenschappers van grafieken houden, kan alle straling worden gekarakteriseerd door het elektromagnetische stralingsspectrum, een diagram dat alle soorten energiebewegingen als een golf weergeeft. Er zijn twee brede categorieën van elektromagnetische straling (EM) te onderscheiden, namelijk: niet-ioniserende straling en ioniserende straling.

In dit artikel gaan we dieper in op:

  • Niet ioniserende straling
  • Ioniserende straling
  • Gevolgen van ioniserende en niet ioniserende straling

Niet-ioniserende vs ioniserende straling

niet-ioniserende straling

Van links naar rechts: van lage-  naar hoge energiegolven. De lage energie wordt aangegeven door een minder golvende lijn. De hogere energie wordt aangeduid met een meer golvende lijn. Vroeger werd alleen ioniserende straling geassocieerd met DNA-schade. Tegenwoordig komen er echter meer bewijzen aan het licht die erop wijzen dat niet-ioniserende straling ook de gezondheid van mensen kan beïnvloeden.

Niet ioniserende straling

Niet-ioniserende straling bestaat uit EM golven met een lage energie en kan hierdoor niet kan ioniseren. Met andere woorden: de straling is te laag om direct een elektron uit een atoom te kunnen halen.

Ioniserende straling

Ioniserende straling zijn EM golven met een hoge energie. Het is bekend dat deze vorm van straling DNA-schade veroorzaakt, omdat het een cel permanent kan beschadigen. Zelfs een korte uitbarsting van straling met hoge energie.

Gevolgen

Een groeiend aantal wetenschappers is van mening dat blootstelling aan niet-ioniserende straling gedurende langere tijd, ernstige gezondheidskwesties kan veroorzaken. Ook de huidige wetenschappelijke onderzoeken bevestigen hun bezorgdheid. (Bron)

Er is veel onderzoek gedaan naar EM straling. Hieruit blijkt dat er veel risico’s voor onze gezondheid kunnen zijn. (Bron) Veel apparaten zoals laptops, tablets, mobiele telefoons zijn nog niet zolang uitgevonden en daarom zijn de lange-termijnstudies nog niet voltooid. Wetenschappelijke studies kunnen tot 20 jaar of langer duren om definitieve conclusies te trekken.

Ondanks dat het onderzoek nog steeds aan de gang is, blijven we toch elektra toevoegen aan ons bestaan. Ga het maar eens na. Welke producten heb jij de afgelopen 5 jaar nieuw gekocht?

Je wordt ‘s ochtends wellicht wakker met een smartwatch om. Daarna stap je in jouw hybride auto en passeert een stoplicht. Vervolgens kom je ‘s avonds thuis bij een robot stofzuiger die het huis schoonmaakt. Kortom: het gebruik van elektrische apparaten wordt alleen maar meer en niet minder.

Samsung Galaxy S10

Straling blokkerend telefoon hoesje

Samengevat

Kort samengevat weten we dus dat straling negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Het is van belang om je te beschermen tegen straling. Daarom streven wij ernaar om een zo goed mogelijk aanbod van anti straling producten aan te bieden. Ben je benieuwd welke producten bij jou passen? Stuur ons dan een bericht, wij helpen u graag verder.

Tot slot

Meer weten over hoe je je kunt beschermen tegen straling? Lees dan hier het artikel op ons blog.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Bron

Bovenstaande tekst is afgeleid van dit artikel. Hiervoor zijn de rechten verkregen.