Wifi gebruik op kinderdagverblijven

Wifi gebruik op kinderdagverblijven

Het onderwerp van WiFi-gebruik en -blootstelling op kinderdagverblijven heeft in verschillende Europese landen aanzienlijke aandacht gekregen, grotendeels vanwege zorgen over mogelijke gezondheidseffecten op jonge kinderen. Deze blog duikt in de huidige stand van zaken met betrekking tot regelgeving en richtlijnen voor WiFi gebruik op kinderdagverblijven in een selectie van Europese landen, onderzoekt de wetenschappelijke context die deze beleidsmaatregelen informeert, en biedt een blik op hoe verschillende landen dit vraagstuk benaderen.

1. Wetenschappelijke context

De zorgen over WiFi op kinderdagverblijven zijn geworteld in bredere debatten over de effecten van elektromagnetische velden (EMV) en straling van draadloze technologieën op de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) hebben radiofrequentie elektromagnetische velden, zoals die door mobiele telefoons en bij uitbreiding ook WiFi-apparatuur worden uitgezonden, geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (Groep 2B), hoewel er wordt benadrukt dat het bewijs onvoldoende is en verder onderzoek noodzakelijk is.

Antistraling wifi router hoes
Anti straling wifi router hoes

2. Regelgeving in Europa

In Europa varieert de benadering van WiFi op kinderdagverblijven aanzienlijk, mede door verschillen in nationale regelgeving en beleid, alsmede de interpretatie van het voorzorgsbeginsel.

Frankrijk

Frankrijk is misschien wel het meest voorzichtige land in Europa als het gaat om WiFi-blootstelling bij jonge kinderen. In 2015 heeft Frankrijk de wet “Loi Abeille” aangenomen, die het gebruik van WiFi in ruimtes die specifiek bestemd zijn voor kinderen onder de 3 jaar verbiedt. Dit betekent dat veel kinderdagverblijven in Frankrijk geen WiFi gebruiken in de ruimtes waar kinderen verblijven.

Duitsland

In Duitsland is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van WiFi in kinderdagverblijven reguleert, maar het Bundesamt für Strahlenschutz (het Federale Bureau voor Stralingsbescherming) adviseert terughoudendheid met het gebruik van draadloze netwerken in omgevingen met kleine kinderen, en bevordert het gebruik van bekabelde verbindingen als veiligere alternatieven.

Zweden

Zweden, bekend om zijn vooruitstrevende gezondheids- en veiligheidsbeleid, heeft geen specifieke regelgeving tegen het gebruik van WiFi in kinderdagverblijven. Het Zweedse Strålsäkerhetsmyndigheten (Stralingsveiligheidsautoriteit) volgt de richtlijnen van de Internationale Commissie voor Niet-Ioniserende Stralingsbescherming (ICNIRP), die stellen dat er zeker voorzichtig mee omgegaan moet worden maar dat er nog meer onderzoek nodig is.

anti straling deken XL
Anti straling deken
Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is er geen specifieke wetgeving of richtlijnen voor het gebruik van WiFi in kinderdagverblijven. Het Public Health England (PHE) houdt de wetenschappelijke literatuur in de gaten en adviseert dat er geen consistent bewijs is dat WiFi-gebruik gezondheidsrisico’s oplevert, mits de blootstelling onder de internationale richtlijnen blijft.

3. Wetenschappelijke en maatschappelijke debat

De variatie in beleid en richtlijnen tussen Europese landen weerspiegelt de complexiteit en de aanhoudende onzekerheid binnen het wetenschappelijke debat over de effecten van EMV-blootstelling. Critici van strenge regelgeving wijzen op het gebrek aan sluitend bewijs voor significante gezondheidseffecten, terwijl voorstanders van het voorzorgsbeginsel argumenteren dat de onzekerheid zelf voldoende reden is voor voorzichtigheid, vooral als het gaat om de gezondheid van kinderen.

Wil jij jezelf ook beschermen tegen straling?

Bekijk dan onze producten in de webshop. We bieden antistraling producten aan voor mobiele telefoons, tablets en laptops. Alles wat je nodig hebt om jezelf te beschermen tegen straling.

4. Conclusie

Het onderwerp van WiFi-blootstelling op kinderdagverblijven in Europa blijft een gebied van actief debat en onderzoek. Hoewel landen als Frankrijk voorzorgsmaatregelen hebben genomen door het gebruik van WiFi in faciliteiten voor jonge kinderen te beperken, volgen andere landen meer de internationale richtlijnen die momenteel geen significante gezondheidsrisico’s zien bij de huidige niveaus van blootstelling. Het is belangrijk dat dit onderwerp blijft worden onderzocht, met een open dialoog tussen wetenschappers, beleidsmakers, ouders en verzorgers om te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van kinderen altijd vooropstaan.

Deze analyse laat zien hoe complex het vraagstuk van technologie en gezondheid kan zijn, vooral wanneer het gaat om onze jongste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het benadrukt ook het belang van voortdurend onderzoek en evaluatie van bestaande richtlijnen en wetgevingen, om ervoor te zorgen dat deze blijven aansluiten bij de laatste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke waarden.

[Let op: Specifieke wetgevingen, beleidsrichtlijnen, en adviezen kunnen veranderen; dit artikel dient als een momentopname van de huidige stand van zaken. Raadpleeg altijd de meest recente bronnen voor actuele informatie.]

Bronvermeldingen

  1. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). (2021). “Electromagnetic fields and public health: mobile phones.” [Online beschikbaar]. URL: http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs193/en/
  2. Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC). (2011). “IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans.” Persbericht N° 208. [Online beschikbaar]. URL: https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
  3. Franse Nationale Vergadering. (2015). “Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.” [Online beschikbaar]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/9/2015-136/jo/texte
  4. Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). (2022). “Empfehlungen zum Umgang mit Elektromagnetischen Feldern im Alltag.” [Online beschikbaar]. URL: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/alltag/alltag.html
  5. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). (2020). “Riktlinjer för skydd mot icke-ioniserande strålning.” [Online beschikbaar]. URL: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
  6. Public Health England (PHE). (2019). “Radio waves: reducing exposure from mobile phones.” [Online beschikbaar]. URL: https://www.gov.uk/government/publications/mobile-phones-reducing-exposure/radio-waves-reducing-exposure-from-mobile-phones

Meer weten over anti straling producten?

Wilt u meer weten over bescherming tegen EMV-straling? Bezoek dan hier onze shop. Bovendien leest u op het blog niet alleen meer informatie over de werking van elektromagnetische velden, maar vindt u bijvoorbeeld ook tips over hoe u straling in huis tegen kunt gaan.

Tot slot

Heeft u vragen? Neem dan hier contact met ons op.

Delen

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Winkelwagen
Scroll naar boven