Stralingsmeter

Het meten van elektromagnetische straling

Het meten van elektromagnetische straling: inzicht in onzichtbare krachten

Elektromagnetische straling is overal om ons heen, maar we kunnen het niet zien, horen of ruiken. Toch heeft het een aanzienlijke invloed op ons dagelijks leven en onze gezondheid. Het meten van elektromagnetische straling is dan ook van groot belang om de mogelijke risico’s te begrijpen en te beheren. Lees hier over elektromagnetische straling en de verschillende methoden en instrumenten die worden gebruikt om het te meten.

I. Wat is elektromagnetische straling?

Elektromagnetische straling (EMS) bestaat uit elektrische en magnetische velden die zich voortplanten door de ruimte en bestaan uit golven van verschillende frequenties en energieniveaus. EMS omvat een breed spectrum, van laagfrequente velden, zoals die geproduceerd door elektrische apparaten, tot hoogfrequente velden, zoals radiofrequentie- en microgolf straling. Tevens nog hogere frequenties zoals infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgenstraling en gammastraling.

EMS is overal aanwezig, afkomstig van natuurlijke bronnen zoals de zon en kunstmatige bronnen zoals mobiele telefoons, draadloze netwerken, elektrische leidingen en huishoudelijke apparaten. De zorg over de blootstelling aan EMS is de laatste decennia toegenomen, vooral met betrekking tot de mogelijke gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan straling van draadloze communicatietechnologieën.

gezondheidsrisico's van de moderne technologie
Trifield TFT stralingsmeter

II. Waarom moeten we EMS meten?

Het meten van elektromagnetische straling is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Gezondheid en veiligheid: Het meten van EMS kan helpen bij het beoordelen van de blootstellingsniveaus en het vaststellen van de mogelijke risico’s voor de gezondheid. Er zijn zorgen geuit over mogelijke gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan bepaalde frequentiebanden, zoals die van mobiele telefoons en draadloze netwerken. Bekijk hier de meest populaire producten om blootstelling aan EMS te verminderen: meest populaire anti straling producten.
 2. Naleving van regelgeving: In veel landen zijn er limieten en richtlijnen voor blootstelling aan elektromagnetische straling om de bevolking te beschermen. Het meten van EMS is noodzakelijk om te controleren of deze limieten worden nageleefd.
 3. Technische toepassingen: Het meten van EMS is ook essentieel voor technische toepassingen. Bijvoorbeeld het ontwerpen en optimaliseren van draadloze communicatiesystemen, het onderhouden van elektrische installaties en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

III. Hoe meten we EMS?

Er zijn verschillende instrumenten en methoden beschikbaar om elektromagnetische straling te meten, afhankelijk van het type straling en het beoogde doel. Hier zijn enkele van de meest gebruikte meetmethoden:

 1. Elektromagnetische veldsterktemeting: Dit is de meest voorkomende methode om EMS te meten. Het maakt gebruik van apparaten zoals elektromagnetische meters om de sterkte van elektrische en magnetische velden te meten.
 2. Spectrumanalyse: Deze methode wordt gebruikt om het frequentiespectrum van elektromagnetische straling te analyseren. Een spectrumanalysator is een instrument dat de intensiteit van straling meet bij verschillende frequenties. Dit is handig bij het karakteriseren van draadloze communicatiesignalen en het identificeren van interferentiebronnen.
 3. Dosimetrie: Dosimeters meten de totale blootstelling aan elektromagnetische straling gedurende een bepaalde periode. Ze kunnen gedragen worden door werknemers in omgevingen met veel EMS, zoals in de buurt van zendmasten. Dit om te zorgen voor naleving van de blootstelling limieten.
 4. Elektromagnetische compatibiliteitstests: In laboratoriumomgevingen worden EMS-meetinstrumenten gebruikt om te testen of elektronische apparatuur voldoet aan de EMC-normen (elektromagnetische compatibiliteit). Dit zorgt ervoor dat apparaten elkaar niet storen en geen storing veroorzaken in andere apparaten.

Wil jij jezelf ook beschermen tegen straling?

Bekijk dan onze producten in de webshop. We bieden antistraling producten aan voor mobiele telefoons, tablets en laptops. Alles wat je nodig hebt om jezelf te beschermen tegen straling.

IV. Toepassingen van EMS-metingen

EMS-metingen hebben verschillende toepassingen in diverse domeinen:

 1. Telecommunicatie: Bij de planning en het beheer van draadloze netwerken, zoals mobiele telefoonnetwerken en Wi-Fi, worden EMS-metingen gebruikt om de signaaldekking, kwaliteit en stabiliteit te verbeteren.
 2. Gezondheidsonderzoek: Wetenschappers voeren studies uit om de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan EMS te onderzoeken. Metingen spelen een cruciale rol bij het vaststellen van de blootstellingsniveaus van proefpersonen.
 3. Milieubewaking: Het meten van elektromagnetische straling wordt gebruikt bij milieubewaking om te beoordelen of er sprake is van vervuiling door EMS, bijvoorbeeld rond hoogspanningslijnen.
 4. Industriële toepassingen: In de industrie worden EMS-metingen uitgevoerd om te zorgen voor een veilige werkomgeving en om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische straling.
anti straling deken
Anti straling deken

V. Conclusie

Het meten van elektromagnetische straling is van essentieel belang voor het begrijpen, beheren en controleren van blootstelling aan onzichtbare krachten die overal om ons heen aanwezig zijn. Of het nu gaat om gezondheidsonderzoek, naleving van regelgeving of technische toepassingen. EMS-metingen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van onze gezondheid en veiligheid in een steeds meer gedigitaliseerde wereld. Het begrijpen van de methoden en instrumenten die worden gebruikt om EMS te meten, stelt ons in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Tevens kunnen we ervoor zorgen dat we optimaal profiteren van moderne technologieën zonder onnodige risico’s voor onze gezondheid en omgeving.

Meer weten over anti straling producten?

Wilt u meer weten over bescherming tegen EMV-straling? Bezoek dan hier onze shop. Bovendien leest u op het blog niet alleen meer informatie over de werking van elektromagnetische velden, maar vindt u bijvoorbeeld ook tips over hoe u straling in huis tegen kunt gaan.

Tot slot

Heeft u vragen? Neem dan hier contact met ons op.

Delen

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Winkelwagen
Scroll naar boven