EMF effect op de planeet

De impact van EMF-straling op de planeet

Wat zijn de gevolgen van EMF-straling voor het milieu? Is de impact van EMF-straling negatief of positief?

EMF-straling wordt uitgezonden door mobiele apparaten, zendmasten, hoogspanningsleidingen en andere draadloze apparatuur. Het is bewezen dat het biologische effecten op onze cellen heeft en verschillende processen in ons lichaam nadelig beïnvloed. De impact van EMF-straling is immens. Elektromagnetische velden zijn al met van alles in verband gebracht, bijvoorbeeld hoofdpijn, autisme, kanker en neurologische aandoeningen. We zijn wel het enige ras dat elektronische apparaten gebruikt, maar wij zijn niet de enige die last heeft van hun negatieve gezondheidseffecten

Zoals met meerdere producten en processen draagt de mens een grote verantwoordelijkheid voor de gevaren voor de gezondheid en het milieu. De straling is ook een product van ons tijdperk. Ook dit heeft niet alleen invloed op ons.  

Elektromagnetische straling is tegenwoordig altijd aanwezig als elektrosmog. Deze elektrosmog beïnvloed elk ander levend wezen om ons heen, direct en indirect. Veel dieren en planten hebben niet de kracht om zich aan te passen aan deze schadelijke emissies. 

5G normen
EMF-straling is overal om ons heen

Wat zijn de effecten van elektromagnetische emissies op het milieu?

Uitstoot van natuurlijke en mens gemaakte bronnen vormen de stralingsomgeving waar we nu in leven. Tevens de zon, het magnetische veld van de aarde en bliksemontladingen zijn bronnen van straling. Daarnaast zijn er de kunstmatige bronnen, vooral de nieuwe technologieën, zijn heel rap de grootste component van de EMF-stralingsemissies in het milieu geworden. Ook heeft recent onderzoek aangetoond dat er een overvloed aan bewijs is dat deze straling ook schadelijk is voor andere organismen. 

Een zeer grondige evaluatie van het EKLIPSE-project liet bewijs zien dat elektromagnetische straling een serieuze bedreiging vormen voor dieren in het wild. Tevens hebben meerdere wetenschappers aangetoond dat straling een risico is voor de oriëntatie en beweging van volgens en insecten, evenals voor de stofwisseling van planten. 

Bovenstaande resultaten en ook resultaten uit andere studies die EMV-straling analyseerden, lieten duidelijke problemen voor onze planeet zien. Een kleine biologische verandering bij een insect of plant kan de gehele voedselketen verwoesten. 

Anti straling tablethoes
Anti straling tablet in gebruik

Bijen en insecten

Deze recente studie liet zien dat ongeveer 40% van de insectensoorten in de wereld sterk afnemen in aantallen. Dit geld dus ook voor bijen. Deze insecten zijn heel erg belangrijk voor de voedselketen maar zijn ook heel gevoelig voor straling. 

We hebben eerder geschreven over het verband tussen verdwijnende bijen en toenemende hoeveelheden blootstelling aan EMV. Deze kleine maar enorm belangrijke insecten zijn zeer gevoelig voor elektromagnetische velden, net als andere insecten. Dat komt omdat ze vertrouwen op het magnetische veld van de aarde om zich te oriënteren en hun weg terug te vinden naar hun huizen. Als deze daling echter aanhoudt, heeft de aarde in 2119 helemaal geen insecten meer!

Kortom, over 100 jaar, zal deze massale uitsterving worden gezien – en zeer zeker gevoeld worden – door onze jongste generatie. De gevolgen van dit verlies kunnen catastrofaal zijn voor de inwoners van de aarde. Insecten zijn cruciaal voor onze planeet. Ze zijn voedselbronnen voor vogels, vissen en zoogdieren. Daarnaast spelen bijen en andere insecten een belangrijke rol bij de productie van fruit, groenten en noten. Het verlies van onze insecten en bijen kan leiden tot een catastrofale afbraak van de ecosystemen van de aarde.

Impact van EMF-straling
Air-tube oortjes in combinatie met een stralingsvrij telefoonhoesje

Er zijn meerdere oorzaken die eigenlijk allemaal door de mens ontstaan zoals: 

  • Ontbossing
  • Mijnhouw
  • Vervuiling door EMF-transmissies
  • Vervuiling door verschillende gifstoffen en gassen

Verschillende onderzoeken hebben bekend gemaakt dat de vliegprestaties van insecten wordt beïnvloed door EMF-straling boven de 1kV/m. Dit boek van Alfonso Balmori beschrijft hoe elektrosmog de dieren beïnvloed. Kortom, de draadloze signalen verstoren het oriëntatie vermogen van de insecten waardoor ze hun thuis niet meer kunnen vinden en zo uitsterven. 

Deze studie uit 2011, Kerala, India liet verbluffende resultaten zien. De verschillende kolonies van bijen werden geobserveerd, 3 kolonies zonder EMF-blootstelling en 3 kolonies met 10 minuten blootstelling per dag. Na 10 dagen keerde geen van de bijen in de EMF-blootgestelde kolonie terug naar hun nest en de desbetreffende bijenkoningin legde nog maar de helft van de oorspronkelijke eieren. 

De impact van EMF-straling op vogels

Het boek “De volgels, de bijen en elektromagnetische vervuiling” van auteur Andrew Goldsworthy, laat zien dat veel vogels op mysterieuze manier verdwijnen uit steden. Meer en meer bewijs toont aan dat dit komt door elektromagnetische vervuiling van zendmasten, mobiele telefoons en WIFI.  

Vervuiling van EMV’s interfereert met de navigatiesystemen van vogels en verzwakt hun immuunsysteem. Waardoor er steeds meer vogel soorten uitsterven. 

De effecten van EMF-straling op het plant leven

De uitspraak: “Uit het oog, uit het hart” is ook vooral van toepassing op de effecten van EMV-straling in onze omgeving. Tevens worden de meeste zendmasten netjes verborgen opgesteld en ook de hoogspanningsleidingen lopen altijd over landbouw percelen. Er zijn directe gevolgen van elektromagnetische velden op planten.

anti straling
Straling werende deken in combinatie met de anti straling tablethoes

Dit NASA-onderzoek met planten, liet zien dat sommige planten EMV-straling absorberen. Tijdens hun experimenten zochten ze planten die EMF-straling konden absorberen en extra zuurstof zouden produceren. In het onderzoek staan de meest efficiënte planten om straling uit de lucht te absorberen.

Als gevolg hebben de planten een minder goed leven. Ze lijden in termen van groei en levensduur. Daarnaast kunnen ze niet 100% van de giftstoffen en straling uit de ruimte verwijderen. 

Wat kunnen we doen om EMF-blootstelling te reduceren? Is het mogelijk om de impact van EMF-straling terug te brengen? 

Met betrekking tot de zendmasten en telefoontorens, deze zouden verplaatst moeten worden naar minder dichtbevolkte gebieden. Tevens zouden hogeren torens en de richting van de antenne al veel helpen. 

Helaas is dat niet eenvoudig te realiseren. Desalniettemin worden er steeds meer onderzoeken gedaan naar de effecten van elektromagnetische velden. Op de effecten op de mensen, dieren en planten. Dit laat steeds vaker zien dat er verschillende negatieve effecten optreden. 

Video over bescherming tegen EMF-straling (in het Engels): 

Tevens zijn er nog geen wetten of richtlijnen voor EMF-levels voor dieren in het wild of planten. Terwijl de impact van EMV-straling invloed heeft op alle levensvormen op aarde. 

Er zijn verschillende maatregelen die u zelf kunt nemen om blootstelling aan EMV-straling te verminderen. 

  1. Beperk het gebruik van mobiele apparaten.
  2. Houd voldoende afstand tot de stralingsbronnen.
  3. Gebruik producten om straling te beperken zoals stralingsvrije telefoonhoesjes, Air-tube headsets en anti straling laptoppads

Shop hier de verschillende producten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bescherming tegen straling? Bezoek dan hier onze shop. Bovendien leest u op het blog niet alleen meer informatie over de werking van elektromagnetische straling, maar vindt u bijvoorbeeld ook tips over hoe u straling in huis tegen kunt gaan. Daarnaast kun je andere blogs vinden die informatie verstrekken over de impact van EMF-straling op onze gezondheid. 

Bestel nu

Tot slot

Heeft u vragen? Neem dan hier contact met ons op.

Delen

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven